market 100 apartments near gsu statesboro georgia clubhouse entertainment center